Investment in human capital

Välkommen till Business Coaching Services, en ledande skandinavisk aktör inom utveckling av företag och individer. Vår expertis finns inom följande områden:

Extended DISC

Gör en Extended DISC personprofil eller grupprofil och tydliggör ditt och dina kollegors beteendemönster och kommunikationsätt.

Extended DISC Personprofil är ett verktyg som identifierar våra kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation.
Profilen ger indikationer på vår primära kommunikationsstil och är utgångspunkten i samtal kring detta. 

Motiverande föreläsningar

Genom vår gedigna bakgrund har vi möjlighet att erbjuda skräddarsydda föreläsningar med syfte att öka motivationen och få nya insikter om egna resurser och styrkor. Detta resulterar i bättre kommunikation, arbetsklimat och produktivitet i företaget.

Förändringsprocesser

Oavsett om det handlar om de ständiga förbättringarna eller mera omfattande förändringar såsom omstrukturering, outsourcing, fusion eller liknande säkrar vi att det blir som ni har tänkt er. Vi stödjer er genom att utveckla och stärka ledare och ledningsgrupp samtidigt som vi vägleder och stödjer medarbetare att få bästa tänkbara förutsättningar för fortsatt arbete oavsett om det är inom eller utanför företaget. 

Ledarutveckling

Hur en ledare agerar påverkar i sin tur vilka resultat företaget uppnår. Att vara ledare innebär makt. Vi stödjer dig i din roll som ledare genom individuella samtal där du får nya verktyg som du kan applicera omgående. Vi utgår från företagets värdegrund och din egen personlighet. Resultatet blir förbättrad kommunikation med dina medarbetare.

Outplacement/karriärcoaching

Outplacement är en tjänst där arbetsgivare och medarbetare får hjälp att gå skilda vägar under strukturerade och ansvarsfulla former.

Fokus är att ge det bästa stödet i medarbetarens väg till ett nytt arbete främst genom coachning och rådgivning. Arbetsgivaren kan fortsätta med verksamheten under denna process och samtidigt tar hand om de anställda genom hela anställningen.

Vi jobbar med individuella samtal, kartlägger kompetens, gruppseminarier, studiebesök, personlig jobbsökarstrategi och mycket annat, alltid anpassad till medarbetarens behov.

Rehabilitering

Denna tjänst underlättar för dig som är arbetsgivare och som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom.

Vi hjälper dig med planering för återgång i arbete samt genomför den gemensamma planen för rehabiliteringsprocessen.

 

Vår metod

Kartläggning av behov

Först träffas vi för att lyssna in era förutsättningar och behov. Utifrån vårt gemensamma möte gör vi en nulägesanalys som vi presenterar för er.

Actionplan

När vi är överens om nuläget så presenterar vi en actionplan som också innehåller en tidsplan för arbetet.

Action

När ni har godkänt vår actionplan är det dags att börja jobba. Vi genomför utbildningar, workshops runt ledarutveckling, coaching i grupp eller individuellt eller fungerar som handledare.

Uppföljning av resultat

När vi är klara med planen gör vi en gemensam utvärdering av arbetet. En mycket viktig aktivitet för att kvalitetssäkra ett bestående resultat.

Fortsatt stöd

För att bibehålla ett bestående resultat finns vi naturligtvis tillgängliga för fortsatta inspirationsföreläsningar, workshops eller coaching.

Inspiration

John Maxwell

Låt dig inspireras av denna bästsäljande författare, ledare och talare.

www.johnmaxwell.com

Bob Proctor

Bob Proctor inspirerar oss genom att han enkelt förklarar tankens makt och den egna inställningen till vad människan är kapabel att uppnå.

www.proctorgallagherinstitute.com

ICF

Utöver sina gedigna utbildningar är alla våra medarbetare ICF certifierade coacher.

www.coachfederation.org